Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Pełny opis


Nasze szkoły: Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcace, Technikum: technik elektronik, Dwuletnie Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcace,Szkoła Policealna:technik administracji,Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik-monter maszyn i urzadzeń, elektromechanik,œlusarz,krawiec