Spider Sp. z o.o.


Spider Sp. z o.o.

Pełny opis


Domter sp. z o.o. powstała w 1992 roku. Działalność firmy koncentruje się na wynajmie i sprzedaży nieruchomości będących własnością firmy lub nieruchomości na które Domter posiada wyłączność co do charakteru i sposobu ich wykorzystania. Firma nasza zajmuje się również profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami (komercyjnymi, mieszkalnymi) poprzez licencjonowanych zarządców nieruchomości.