Towarzystwo Wiedzy Powszechnej


Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Pełny opis


TWP jest organem prowadzącym szkoły dla dorosłych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje lub je zmienić dostosowując się do aktualnych potrzeb rynku pracy.